Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Vill du vara med och bidra med din gedigna kompetens till vår forskning med inriktning språk- och litteraturdidaktik? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som professor i pedagogik med inriktning mot just detta!

Avdelningen för språk och kommunikation vid HLK administrerar utbildningsprogram inom lärarutbildning med inriktningar mot språk och litteratur, samt inom det media- och kommunikationsvetenskapliga området. Forskningsmiljöerna Communication, Culture, and Diversity (CCD) och Sustainable Journalism, bedriver forskning som stödjer dessa utbildningar. CCD är forskningsmiljön inom vilken tjänsten som professor är placerad.

CCD är en internationell nätverksbaserad forskningsmiljö som arbetar tvärvetenskapligt och där forskare inom språkvetenskap (språkdiscipliner, inklusive flerspråkighet och literacy), litteraturvetenskap, specialpedagogik, kommunikationsvetenskap och pedagogik är verksamma. Forskarna samverkar i projekt över disciplin- och nationsgränser, samt med olika samhällssektorer. Inkluderande kommunikativa praktiker i och utanför skolan i ett globaliserat, digitalt och medietätt samhälle är ett gemensamt forskningsfokus. Investeringsprojektet LeaDMe, Learning, Digitalization, and Media, stärker ytterligare forskning och utbildning med fokus på kommunikation och globalisering i förhållande till litteratur och språk. 

Arbetsuppgifter
Som professor i pedagogik med inriktning språk- och litteraturdidaktik kommer du främst att ägna dig åt forskning, forskningsinitiering och forskningsledning inom områden som förenar litteraturstudier med inriktningar mot språk, mångfald, digitalisering, pedagogik och kommunikation.

Du förväntas leda CCD:s tematiska forskning i nära samarbete med miljöns forskare. Vidare förväntas du stödja CCD-miljöns utveckling med avseende på forskning och utbildningar och CCD:s samverkan med aktörer inom och utanför akademien, inom och utanför Sverige. Vi vill även att du driver satsningen inom strategiska projekt såsom Learning, Digitalization, and Media (LeaDMe).

Vidare kommer du att handleda doktorander samt utgöra stöd till miljöns forskare i deras professionella utveckling. I tjänsten ingår även undervisning, examination och kvalitetssäkring av kurser, både på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I förekommande fall ingår även undervisning och examination på grundnivå.

Att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med externa intressenter är en viktig del i rollen som professor vid HLK och du förväntas arbeta aktivt för att erhålla externa forskningsmedel. Du deltar även i högskolans övergripande utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är vetenskapligt skicklig och framstående inom ditt ämnesområde och som kan uppvisa nytänkande och originalitet i din vetenskapliga verksamhet. Du har kompetens som bidrar till JU:s unika prägel; samverkan, entreprenörskap, innovation och internationalisering.

För att vara behörig att anställas som professor behöver du ha en doktorsexamen inom relevant område för den utlysta tjänsten. Du kan uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och kan visa på dokumenterad förmåga att planera, organisera och leda både verksamhet, personal och forskning, samt kommunicera den senare med det omgivande samhället. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha handlett minst två forskarstuderande och du har genomgått utbildning i forskarhandledning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Vidare har du dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens och du har god förmåga att samverka med omvärlden. Vi ser gärna att du är aktiv som kunskapsförmedlare i populära sammanhang utanför akademin, där du verkar för frågor av relevans för denna tjänst.  

Som person har du god förmåga att skapa och upprätthålla såväl regionala som nationella och internationella forsknings- och samverkanskontakter, vilka du på ett naturligt sätt inkluderar i forskningsarbetet. Du har god förmåga att initiera, organisera och leda forskningsmiljöer/projekt inom tvärvetenskapliga miljöer och du har ett inkluderande arbetssätt för att stödja juniora forskare i forskningsarbetet.

JU och HLK har medarbetare från världens alla hörn och du behöver därför ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både engelska och svenska. Vi ser gärna att du är vetenskapligt aktiv i minst ett ytterligare språk.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med provanställning.

Arbetstidsvillkor: Årsarbetstid för lärare enligt högskolans kollektivavtal.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15. Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

 • Avsiktsförklaring
 • CV och personligt brev
 • Doktorsexamensbevis (vidimerat)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
 • Pedagogisk meritportfölj
 • De för tjänsten mest relevanta refereegranskade publikationerna, maximalt 10 stycken i fulltext
 • Publikationslista
 • Kort redogörelse för forskningsplaner relevanta för forskningsmiljön
 • Referenser
 • Löneanspråk
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1017-221
Kontakt
 • Marie Öhman, vd och akademisk ledare, +46 36-10 1500
 • Ylva Lindberg, forskningschef, +46 36-10 1495
 • Cecilia Mörner, avdelningschef, +46 36-10 1378
Facklig företrädare
 • Johan Bäcklund, Saco-S, +46 36-10 1425
 • Rebecka Florin Sädbom, Lärarförbundet, +46 36-10 1482
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Tillbaka till lediga jobb