Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Vill du vara med och bidra med din gedigna kompetens till forskningsmiljön praktiknära utbildningsforskning? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som professor i pedagogik med inriktning förskoledidaktik!

Forskargruppen förskolepedagogisk/didaktisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning (PUF). Arbetet som bedrivs inom gruppen fokuserar på lek, utforskande, meningsskapande och lärande i förskolan utifrån ett helhetsperspektiv där värdegrundsfrågor genomsyrar de innehållsliga frågorna.

Förskolepedagogisk-didaktisk forskning inkluderar tex:

 • Lekvärldar och utforskande lärande i förskolan
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
 • Språk och lärande
 • Förskollärares yrkesprofession
 • Tidig intervention för barn i behov av särskilt stöd
 • Samverkan med det omgivande samhället
 • Internationella samarbeten
 • Forskning kring de yngsta barnen 1-3 år
 • Social hållbarhet i förskolan

Arbetsuppgifter
Som professor i pedagogik med inriktning förskoledidaktik kommer du främst ägna dig åt att utveckla och tillämpa ny vetenskaplig kunskap inom förskoleområdet. Du förväntas vidareutveckla och leda den kompletta akademiska miljö som förskolegruppen utgör samt arbeta inom utbildningen på såväl, grund-, avancerad som forskarnivå. Ett prioriterat uppdrag är att leda arbetet med forskningsansökningar för gruppen som helhet.  I arbetet igår även ledningsuppdrag och administrativa uppgifter samt deltagande i högskolans övergripande utvecklingsarbete.

Vi vill även att du utvecklar samverkan med det omgivande samhället samt arbetar med att förstärka den internationella profilen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är vetenskapligt skicklig inom ditt ämnesområde och som kan uppvisa nytänkande och originalitet i din vetenskapliga verksamhet. Du har kompetens som bidrar till JU:s unika prägel; samverkan, entreprenörskap, innovation och internationalisering.

För att vara behörig att anställas som professor behöver du ha en doktorsexamen inom pedagogik eller annat för tjänsten relevant område. Du förväntas ha god kännedom om svensk förskola. Du har dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och kan visa på dokumenterad förmåga att planera, organisera och leda både verksamhet, personal och forskning, samt kommunicera den senare med det omgivande samhället. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha handlett minst två forskarstuderande och du har genomgått utbildning i forskarhandledning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Du kan uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling.

Vidare har du dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens och du har god förmåga att samverka med omvärlden, såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Som person har du god förmåga att skapa och upprätthålla relationer. Du har god analytisk förmåga och du kan visa på god förmåga att samarbeta med kollegor, både internt och externt.

JU och HLK har medarbetare från världens alla hörn och du behöver därför ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska. Det är meriterande om du kan svenska.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med provanställning.

Arbetstidsvillkor: Årsarbetstid för lärare enligt högskolans kollektivavtal.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15. Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

 • Avsiktsförklaring
 • CV och personligt brev
 • Doktorsexamensbevis (vidimerat)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
 • Pedagogisk meritportfölj
 • De för tjänsten mest relevanta refereegranskade publikationerna, maximalt 10 stycken i fulltext
 • Publikationslista
 • Kort redogörelse för forskningsplaner relevanta för forskningsmiljön
 • Referenser
 • Löneanspråk
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1015-221
Kontakt
 • Marie Öhman, vd och akademisk ledare, +46 36-10 1500
 • Ylva Lindberg, forskningschef, +46 36-10 1495
 • Jesper Boesen, avdelningschef, +46 36-10 1530
Facklig företrädare
 • Johan Bäcklund, Saco-S, +46 36-10 1425
 • Rebecka Florin Sädbom, Lärarförbundet, +46 36-10 1482
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb