Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom media- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Vill du vara med och bidra med din gedigna kompetens till vår forskning kring livslångt lärande? Då kan det vara dig vi söker till tjänsten som professor i pedagogik med inriktning mot just detta!

Inom forskningsmiljön Livslångt lärande bedrivs forskning kring det livslånga lärandet utifrån ett brett perspektiv. Forskningen kan sammanfattas i tre huvudområden: i) livslångt och vuxnas lärande ii) HR och ledarskap iii) genus, jämställdhet och inkludering. Miljön genomför i nuläget en särskild satsning på uppbyggnad av forskning inom äldres lärande. Miljön är tvärvetenskaplig och samlar ca femton forskare inom pedagogik, psykologi och företagsekonomi.

Forskningen inom miljön stödjer programmet Human Resources som har två inriktningar, en mot företagsekonomi och en mot psykologi. Inom miljön finns Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande som har regeringens uppdrag att bedriva forskning och kunskapsspridning om livslångt och vuxnas lärande. Inom miljön finns också Skolchefsinstitutet som bedriver forskning och uppdragsutbildning inom skolledarskap.

Arbetsuppgifter
Som professor i pedagogik med inriktning livslångt lärande kommer du främst ägna dig åt forskning, forskningsinitiering och forskningsledning i nära samarbete med miljöns övriga forskare, särskilt inom fältet livslångt lärande. Du kommer även driva satsningen på forskning om äldres lärande och utgöra stöd till miljöns forskare i deras professionella utveckling.

Vidare kommer du att handleda doktorander samt undervisa, examinera och kvalitetssäkra kurser, både på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med externa intressenter är en viktig del i rollen som professor vid HLK och du förväntas arbeta aktivt för att erhålla externa forskningsmedel. Vi vill även att du bidrar till att stärka Encells verksamhet genom ledarskap och samverkan med nationella och regionala aktörer inom fältet vuxnas lärande samt deltar i högskolans övergripande utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är framstående inom ditt ämnesområde och som kan uppvisa nytänkande och originalitet i din vetenskapliga verksamhet. Du har kompetens som bidrar till JU:s unika prägel; samverkan, entreprenörskap, innovation och internationalisering.

För att vara behörig att anställas som professor behöver du ha en doktorsexamen inom relevant område. Du kan uppvisa pedagogisk skicklighet genom pedagogiskt utvecklingsarbete och/eller kursutveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap och kan visa på dokumenterad förmåga att planera, organisera och leda både verksamhet, personal och forskning, samt kommunicera den senare med det omgivande samhället. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha handlett minst två forskarstuderande och du har genomgått utbildning i forskarhandledning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Vidare har du dokumenterad förmåga att erhålla externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt av större omfattning i konkurrens och du har god förmåga att samverka med omvärlden, både med offentlig och privat sektor. Vi lägger stor vikt vid att du har ett etablerat kontaktnät och dokumenterad erfarenhet av samverkan med nationella och regionala aktörer inom fältet vuxnas och äldres lärande.

Som person har du god förmåga att skapa och upprätthålla såväl regionala som nationella och internationella forsknings- och samverkanskontakter, vilka du på ett naturligt sätt inkluderar i forskningsarbetet. Du har god förmåga att initiera, organisera och leda forskningsmiljöer/projekt inom tvärvetenskapliga miljöer och du har ett inkluderande arbetssätt för att stödja juniora forskare i forskningsarbetet.

JU och HLK har medarbetare från världens alla hörn och du behöver därför ha god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på både engelska och svenska.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds normalt med provanställning.

Arbetstidsvillkor: Årsarbetstid för lärare enligt högskolans kollektivavtal.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-04-15. Bilagor föredras i PDF-format.

Ansökan ska innehålla:

 • Avsiktsförklaring
 • CV och personligt brev
 • Doktorsexamensbevis (vidimerat)
 • Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
 • Pedagogisk meritportfölj
 • De för tjänsten mest relevanta refereegranskade publikationerna, maximalt 10 stycken i fulltext
 • Publikationslista
 • Kort redogörelse för forskningsplaner relevanta för forskningsmiljön
 • Referenser
 • Löneanspråk
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2019/1016-221
Kontakt
 • Marie Öhman, vd och akademisk ledare, +46 36-10 1500
 • Ylva Lindberg, forskningschef, +46 36-10 1495
 • Jesper Boesen, avdelningschef, +46 36-10 1530
Facklig företrädare
 • Johan Bäcklund, Saco-S, +46 36-10 1425
 • Rebecka Florin Sädbom, Lärarförbundet, +46 36-10 1482
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb