Högskolan för lärande och kommunikation

Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi bedriver utbildning och forskning inom media- och kommunikationsvetenskap, internationellt arbete, Human Resources och lärarutbildning, och har en omfattande uppdragsverksamhet riktad mot fortbildning och kompetensutveckling. Hos oss kommer du att få uppleva en kreativ miljö med goda möjligheter till eget inflytande och personlig utveckling.

Nu finns möjligheten att bli doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK). Doktorandanställningen i pedagogik ingår i forskningstematiken Plats, Identitet, Lärande (PIL).

Forskningstematiken PIL är ett försök att sätta specifika platser i centrum och undersöka vilken roll dessa spelar för människors identitet och/eller lärande. Ansatsen är tvärvetenskaplig. De senaste decennierna har gått i internationaliseringens och globaliseringens tecken. Människor reser mer än någonsin och fler människor än någonsin är också på flykt. I en sådan tillvaro skulle man kunna tänka sig att specifika platsers betydelse skulle minska över tid. Men platsers betydelse verkar vara mer betydelsefulla än så för många människor. I historiekulturen tillmäts mycket specifika platser stor betydelse. Ibland förses dessa platser med monument. Människors mentala kartor över platser och städer har en avgörande betydelse för hur det faktiska livet utspelar sig. Platser är laddade med berättelser som betyder något för oss. Beroende på den konkreta platsen framstår och upplevs identiteter som mer eller mindre betydelsefulla för människors lärande. En målsättning inom PIL-projekten är att synliggöra relationen mellan platsen, identiteter och lärande.

Som doktorand hos oss blir din huvudsakliga arbetsuppgift att ägna dig åt forskarutbildning. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en avhandling i ovan nämnda projekt och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser. 

Du som antas till utbildning på forskarnivå får en fyraårig doktorandanställning vid institutionen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har avlagt en examen på avancerad nivå alternativt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har motsvarande kunskaper. Du har en grundutbildning inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt program, eller ett annat program som vi bedömer som närstående ämnesområde. 

Behörig är även du som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av forskningsanknutna aktiviteter, till exempel datainsamling, analysförfarande och rapport/artikelskrivning. Även lärarutbildning är meriterande.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och vid bedömningen kommer hänsyn att tas till dokumenterad samarbets- och initiativförmåga. I ditt arbete har du ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt. Du ska obehindrat kunna använda dig av svenska språket och ha goda kunskaper i engelska.

Stor vikt läggs även vid att avhandlingsarbetet bedöms kunna stödjas av och bidra till forskningsinriktningen Plats, Identitet och Lärande.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller krav på behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 • kvalitet i behörighetsgivande examensarbete/uppsats
 • kvaliteten på inskickad forskningsplan (se Ansökningsförfarande)

Anställning
Doktorandanställningen omfattar 100 % med tillträde 1 mars 2019 eller enligt överenskommelse. Anställningen som doktorand, som avslutas med doktorsexamen, omfattar maximalt fyra års heltidsstudier. Lokala riktlinjer finns för löneinplacering.

Arbetstidsvillkor: Förtroendearbetstid enligt högskolans kollektivavtal.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2018-11-30. Bilagor föredras i PDF-format. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Ansökan skall innehålla:

 • Ifylld  ansökan om antagning
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé föreslå problemformulering, teori och metod och tidplan för ett tänkbart doktorandprojekt) samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor, exkl. referenser)
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå
 • Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 • Vidimerad CV med examina, yrkeserfarenheter och andra relevanta meriter
 • Vidimerat intyg som verifierar utbildningar och behörigheten för forskarutbildning inklusive engelska på gymnasienivå
 • Referenter (2 personer) 
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20190101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3646-221
Kontakt
 • Bo Magnusson, avdelningschef, +46 36-10 1492
 • Tobias Samuelsson, professor, +46 36-10 1952
Facklig företrädare
 • Ingrid Bardon, Lärarförbundet, +46 36-10 1390
 • Britt-Marie Leivik-Knowles, Saco-S, +46 36-10 1453
Publicerat 2018-11-01
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tillbaka till lediga jobb