Högskolan för lärande och kommunikation

Vill du få tid att fördjupa dig i kunskapsutveckling kring skolans ledning och styrning? Skolchefsinstitutet satsar på att bygga en ny forskargrupp som ska arbeta med praktiknära forskning som stöder ledning och styrning i skolorganisationer. Som ett led i detta söker vi nu två forskare (postdoc) som ska stärka de aktiviteter som redan pågår vid lärosätet i internationella såväl som nationella nätverk.

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Jönköping University gör nu en strategisk satsning på utbildning och forskning riktat till skolchefer. Vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) erbjuds utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskning tillsammans med forskarutbildning bedrivs inom såväl lärandets som kommunikationens villkor. Vid HLK finns det nystartade Skolchefsinstitutet som har tilldelats strategiska medel för att utveckla och stärka utbildning och forskning tillsammans med landets skolchefer.

Skolchefsinstitutet vänder sig till ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap. Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling. Det finns idag ett stort behov av forskning om skolchefen roll och funktion i styrkedjan. För att stödja skolcheferna i arbetet med att förbättra skolans resultat finns det därför ett behov av att utveckla vetenskaplig kunskap som kan omsättas i praktiken. 

För att stärka kunskapsutvecklingen inom området skolans ledning och styrning söker nu Högskolan för lärande och kommunikation två post doc inom det samhällsvetenskapliga området för en period av ett år (ev. med förlängning ytterligare ett år). Tillträde efter överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Arbetet består till största delen av egen forskning samt forskningsinitiering. I detta ingår att vara drivande i Skolchefsinstitutets forskningsgrupp. Undervisning inom HLK ingår, dock högst 20 % av anställningens omfattning. Institutet är i en uppbyggnadsfas och för att etablera forskargruppen förväntas innehavaren av anställningen ha sin vetenskapliga verksamhet förlagd till HLK.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i pedagogik eller annan doktorsexamen med lämplig inriktning. För behörighet krävs att den sökande är väl insatt i aktuell forskning och vetenskapliga metoder som är relevanta inom forskningsområdet. Ett intresse för och erfarenhet av samverkan är meriterande. För tjänsten förutsätts dokumenterat intresse för pedagogiska frågor samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Det är meriterande med lärarexamen eller skolledarutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan skrivs på svenska och ska innehålla:

 • CV
 • Kopia av doktorsexamensbevis
 • Kopia av doktorsavhandling och högst tre ytterligare publikationer
 • Följebrev innehållande:
  • Varför du är intresserad av anställningen (max 3000 tkn inkl. mellanslag)
  • Planerad forskning, projektbeskrivning, (ca 10.000 tkn, inkl. mellanslag)
  • Namn, e-postadress och telefonnummer till tre referenspersoner
  • Uppgift om tidigaste tillträdesdatum

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cecilia Bjursell, tf. vd och akademisk ledare för HLK, 036-10 1500 e-post: cecilia.bjursell@ju.se
Jesper Boesen, avdelningschef, 036-10 1530 e-post: jesper.boesen@ju.se

Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 14 maj 2018. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/981-221
Publicerat 2018-04-03
Sista ansökningsdag 2018-05-14

Tillbaka till lediga jobb