Högskolan för lärande och kommunikation

Vill du bygga en ny forskargrupp som ska arbeta med praktiknära forskning som stöder ledning och styrning i skolorganisationer? Jönköping University gör nu en strategisk satsning på utbildning och forskning riktad till skolchefer. Vi söker därför en professor och två juniora forskare som ska utgöra stommen i Skolchefsinstitutets forskargrupp och stärka de aktiviteter som redan pågår vid lärosätet i internationella såväl som nationella nätverk.

Fokusering och specialisering är en del i Jönköping Universitys verksamhet och strategiska utveckling. Vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) erbjuds utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Forskning tillsammans med forskarutbildning bedrivs inom såväl lärandets som kommunikationens villkor. Vid HLK finns det nystartade Skolchefsinstitutet som har tilldelats strategiska medel för att utveckla och stärka utbildning och forskning tillsammans med landets skolchefer.

Skolchefsinstitutet vänder sig till ledare för rektorer och förskolechefer i offentlig eller privat verksamhet och har som yttersta syfte att stärka dem i sitt ledarskap. Skolchefsinstitutet erbjuder forskning och utbildning som grundar sig i ett interaktivt förhållningssätt där vi tillsammans arbetar med både individens ledarskap och verksamhetsutveckling. För att ta nästa steg i utvecklingen söker vi nu en professor som ska hålla i utvecklingen av en forskargrupp med fokus på styrning och ledning i skolorganisationer.

Det finns idag ett stort behov av forskning om skolchefen roll och funktion i styrkedjan. För att stödja skolcheferna i arbetet med att förbättra skolans resultat ska Skolchefsinstitutets forskargrupp utveckla vetenskaplig kunskap som kan omsättas i praktiken. Som professor ska du organisera och genomföra forskning om olika aspekter av att leda en skolorganisation med målet att ge förutsättningar för att utveckla verksamheten i förskolan och skolan. Från start kommer du att arbeta tillsammans med två juniora forskare för att bygga forskargruppen.

Arbetsuppgifter

Som professor vid Skolchefsinstitutet förväntas du delta i både forskning och undervisning. Institutet är i en uppbyggnadsfas och din roll blir att på plats i Jönköping etablera en forskargrupp där både befintliga forskare och två postdocs kommer att ingå.

Som professor vid Jönköping University förväntas du att:

 • bidra till att stärka forskningen
 • aktivt arbeta för att erhålla externa forskningsmedel
 • medverka i undervisning och examination i kurser på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå
 • initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med externa intressenter
 • handleda doktorander
 • stödja andra forskare i deras utveckling
 • bidra till skolledarforskningens utveckling såväl nationellt som internationellt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en doktorsexamen med för forskningsområdet lämplig inriktning. Vi förutsätter att du är väl insatt i aktuell forskning och vetenskapliga metoder som är relevanta inom forskningsområdet. För tjänsten förutsätts dokumenterat intresse för pedagogiska frågor, ledarskapsfrågor samt god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället, nationellt såväl som internationellt.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom:

 • självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens
 • dokumenterad vetenskaplig produktion av hög kvalitet
 • dokumenterad förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel
 • dokumenterad förmåga att handleda doktorander

Den pedagogiska skickligheten visas genom:

 • dokumenterad erfarenhet av att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande
 • utbildning i forskarhandledning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap

Du har god samarbetsförmåga, förmåga att skapa och underhålla såväl nationella som internationella kontakter samt har en god förmåga att leda och organisera forskningsmiljöer/projekt.

Du har god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har internationell undervisningserfarenhet och har lett och/eller deltagit i internationella forskningsprojekt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Tjänsten är tillsvidare, heltid, och inleds normalt med sex månaders provanställning.

Arbetstidsvillkor: Årsarbetstid för lärare enligt högskolans kollektivavtal.

Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan lämnas in via vårt rekryteringssystem.

Ansökan ska innehålla:

 1. Avsiktsförklaring
 2. CV
 3. Doktorsexamensbevis (vidimerat)
 4. Intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
 5. Formell meritförteckning
 6. De för tjänsten mest relevanta refereegranskade publikationerna, maximalt 10 stycken i fulltext
 7. Kort redogörelse för forskningsplaner relevanta för forskningsmiljön
 8. Referenser

Välkommen med din ansökan senast den 14 maj 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta

Tf vd HLK Cecilia Bjursell, 036-10 1500, cecilia.bjursell@ju.se

Avdelningschef Jesper Boesen, 036-10 1530, jesper.boesen@ju.se

Skolchefsinstitutets chef Stephan Rapp, 036-10 1500, stephan.rapp@ju.se

Fackliga representanter

Ingrid Bardon, Lärarförbundet, 036-10 1390, ingrid.bardon@ju.se

Britt-Marie Leivik-Knowles, 036-10 1453, britt-marie.leivik-knowles@ju.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2018/980-221
Publicerat 2018-04-05
Sista ansökningsdag 2018-05-14

Tillbaka till lediga jobb