Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är en del av Jönköping University och ett av de ledande lärosätena i landet för akademiska studier inom hälsa, vård och socialt arbete. Vi arbetar tvärvetenskapligt med inriktning mot praktisk nytta. Du arbetar i en organisation som ger dig kompetensutveckling och möjligheter att vara med och påverka.

Beskrivning

Tjänsten är placerad på Avdelningen för omvårdnad (AFO), vilken bedriver utbildning, forskning och utvecklingsarbete inom huvudämnet omvårdnad. AFO utbildar sjuksköterskor med yrkesexamen såväl som kandidatexamen och tillhandahåller specialistsjuksköterske-, magister- samt uppdragsutbildningar.

Forskningen vid Hälsohögskolan sker i en tvärvetenskaplig kontext. Forskningen fokuserar på individer, grupper och samhällsrelevanta fenomen som rör hälsa och välfärd. Vi intresserar oss för hela livsloppet och för såväl grundläggande frågeställningar som praktiska tillämpningar. Forskningen är fokuserad kring några olika forskningsmiljöer: För mer information: http://ju.se/om-oss/halsohogskolan/

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom hälsa och vårdvetenskap. Den sökande förväntas bedriva egen forskning inom någon av Hälsohögskolans forskningsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår att bygga upp en forskargrupp inom IT-teknik med fokus på vård och hälsa, där förväntas du ta en stor roll.

Hälsohögskolan bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete. I tjänsten ingår att samarbeta inom Jönköping University, nationellt och internationellt inom utbildning och forskning.

Kvalifikationer

För behörighet som professor krävs att den sökande har doktorsexamen i omvårdnad, hälsa och vårdvetenskap eller annat område som kan bedömas likvärdigt. Docentbedömning inom ovan nämnda områden är meriterande.

Särskilt beaktas erfarenhet av undervisning på grund och avancerad nivå samt erfarenhet från handledning av forskarstuderanden inom hälsa och vårdvetenskap. Erfarenhet av forskning inom e-hälsa och IT-användning inom hälso- och sjukvård eller undervisning, såsom VR-teknologi och test/demonstrationsmiljöer, är meriterande.

God dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk förmåga och förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga team, liksom erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel i konkurrens är krav.

Meriterande är erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, internationellt forsknings- och utbildningssamarbete samt uppdrag inom området hälsa och vårdvetenskap.

Sökanden ska ha goda kunskaper i både svenska och engelska både i tal och skrift. Vidare har sökanden god förmåga att bidra till en bra arbetsmiljö, är kommunikativ, drivs av att skapa nätverk och har god ledarförmåga.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas vanligen.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 15 november.

För utformning av ansökan, se "Ärendegång och instruktioner vid tillsättning av lektorat vid Hälsohögskolan, Jönköping University".

Ansökan skall omfatta:

  • följebrev med information om den sökande
  • avsiktsförklaring (max 2 sidor)
  • styrkt meritförteckning/CV samt vidimerat doktorsexamensbevis
  • intyg på genomgångna högskolepedagogiska kurser (vidimerat)
  • publikationslista
  • en mer omfattande redogörelse för de meriter som kommer bedömas av sakkunniga
  • maximalt tio mest relevanta refereegranskade publikationerna för den sökta professuren (bilaga 7a, 7b, etc.)
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2017/3539-221
Kontakt
  • Karin Enskär, avdelningschef, 036 10 12 37
Facklig företrädare
  • Brittmarie Jacobsson, SACO, 036-10 13 42
  • Thomas Axelsson, OFR, 036-10 10 76
Publicerat 2017-09-29
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb